anglizismen

davor: schuft / danach: kuiper

anglizismen